Introduktion till EFT tapping

EFT Tapping är mångfacetterat och användbart. Det kan användas på så många olika problemställningar, på så många olika sätt.

Du kan läsa mer om det hos EFT Scandinavia, eller Svenska EFT Förbundet.

De här två introfilmerna fanns med i eventet - två olika infallsvinklar på vad EFT är och hur det fungerar.

Var rädd om dig!

Hur man jobbar med EFT beror på omständigheterna, vilket problem det gäller, vem du är och vilken historia du bär på.

Det viktigaste är att du, om du använder EFT som självhjälp, respekterar dina egna gränser. Var rädd om dig, och be om support om du behöver det.

Du kan kontakta mig på [email protected]

Nästa avsnitt