EXTRA: Gunilla Hamne och Ulf Sandström: Find Calm and Pass it On - tapping som daglig rutin

Stress smittar. På samma sätt som vi tvättar händerna för att hålla oss friska borde vi använda tapping som daglig rutin för att förebygga stress och mental ohälsa. Gunilla och Ulf sprider tapping i världen till dem som bäst behöver det: överlevare efter folkmorden i Rwanda, båtflyktingar, nyanlända i Sverige …

Om Gunilla Hamne och Ulf Sandström

Gunilla Hamne och Ulf Sandström har tagit fram TTT, Trauma Tapping Technique, en förenklad modell av tapping utan vare sig ord eller specifikt innehåll. TTT är avsett för vardagsbruk, och för att kunna spridas på bred front. 100 000 människor i utsatta lägen i världen uppskattas ha lärt sig metoden av dem och deras kollegor i Peaceful Heart Network.

Gunilla och Ulf har i 10 år jobbat humanitärt i Rwanda, Congo, Södra Sudan och andra delar av Afrika, liksom i Indien, Europa och USA/Canada. I Sverige arbetar Gunilla med flyktingar, turism och barnens rättigheter. Ulf är musiker, terapeut och mental tränare.

De har tagit fram appen Self Help for Trauma som finns på ett stort antal språk.

Nästa avsnitt